Interview met Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren Leiden

Categories
Achtergrond

Bij Dierentehuis Stevenshage vangen we zwerf- en afstandsdieren op. Daarmee voeren we een wettelijke taak uit voor de gemeenten in ons verzorgingsgebied. Omdat we gevestigd zijn in Leiden, raakt het beleid van de Leidse gemeenteraad het asiel op meer vlakken dan alleen opvang van de dieren. Daarbij is de Partij voor de Dieren een belangrijke partner voor Stevenshage. Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage, maakte kennis met Martine van Schaik, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Leiden.

Gemeenteraad

De opvang, verzorging en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeenteraad stelt het beleid op waar het asiel mee te maken heeft, en besluit daarmee wat wel en niet mogelijk is. En dat gaat verder dan de opvang van huisdieren, het gaat ook over bouwvergunningen in de omgeving, regels voor vuurwerk en hondenpoep op straat, dierenambulance en regels voor geluid en beheer van het asiel. Het is dus erg belangrijk dat het asiel goed samenwerkt met de gemeente, en een prettige werkrelatie heeft met ambtenaren en raadsleden. Eén van de partijen in de Leidse gemeenteraad is de Partij voor de Dieren. De naam zegt het al: de partij draagt dieren en natuur een warm hart toe, en is daarmee een belangrijke partner voor Stevenshage. Fractievoorzitter Martine van Schaik vormt samen met haar twee collega-raadsleden, twee duo-raadsleden en een medewerker de Leidse fractie. Samen promoten ze een ecocentrische visie, waarbij de belangen van mens, dier en natuur even zwaar wegen in de Leidse besluitvorming.

Fractievoorzitter Martine van Schaik van de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren met Vlaamse reus Gijs.
Fractievoorzitter Martine van Schaik van de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren met Vlaamse reus Gijs.

Hart voor dieren

Martine van Schaik is sinds maart 2018 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Leiden, met vier portefeuilles: leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en publieke dienstverlening. Ze heeft van jongs af aan een groot hart voor dieren en natuur en was eigenlijk altijd buiten te vinden om door de natuur te lopen en dieren te spotten. Een huisdier was niet wat haar ouders voor ogen stond, dus dat kwam er pas later van, toen de kat in haar studentenhuis haar hart stal. De kat verhuisde uiteindelijk mee toen Martine zelfstandig ging wonen.

Mijn drijfveer? Ik wil graag harmonie herstellen.

Systeemdenken

Het was ook in die tijd dat ze interesse ontwikkelde in groepsprocessen en de vraag waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, hoe het komt dat de maatschappij zo is ingericht als hij is. Ze werd in het bijzonder aangetrokken door systeemdenken, waarbij je niet naar aparte sectoren kijkt, maar het geheel probeert te overzien, waarbij zowel menselijke als dierlijke en natuurgerelateerde belangen worden meegewogen en aandacht krijgen. Nog altijd is Martine een groot voorstander van een dergelijke brede aanpak en visie. “Ik vind mensen niet belangrijker of beter dan dieren en natuur, in mijn idee maken we allemaal deel uit van een gezamenlijk systeem waar we met elkaar te maken hebben en elkaar ruimte moeten geven. Het gaat me echt aan het hart als ik zie dat er barsten ontstaan in dit systeem, waardoor de balans wordt verstoord. Daar vind ik de drijfveer om mijn werk te doen: ik wil graag harmonie herstellen.”

Verschil maken

Het heeft een tijdje geduurd voordat Martine in de politiek terecht kwam. Na enkele omwegen richting onderzoek en ontwikkelingswerk, werd het haar steeds duidelijker dat ze in de politiek hét verschil kan maken. Gelukkig vindt ze zichzelf een echte dossiervreter, ze leest graag rapporten en beleidsstukken, ze gaat de confrontatie aan en houdt ervan mensen van haar inzichten te overtuigen. In de gemeenteraad kan ze haar hart ophalen, er is een hoop werk te doen om dier en natuur te beschermen en op de agenda te houden. “Ik vind het leuk dat ik dagelijks heel direct in aanraking kom met mijn werk. Je hoeft de straat maar op te gaan om te zien dat er gebouwd wordt, dat parken worden aangelegd en bomen gekapt, dat er vuilnis op straat ligt. Op al die terreinen kan ik in mijn werk proberen verbeteringen aan te brengen.

Tien jaar geleden werd mijn voorganger uitgelachen om zijn standpunten.

Leidse successen

Gelukkig boeken we regelmatig successen in Leiden. We hebben ook de tijd mee. Mensen beginnen zich meer en meer bewust te worden van wat er mis gaat met het klimaat, en dat betekent ook dat standpunten die wij in de raad voorstaan serieuzer worden genomen door andere partijen. Niet altijd natuurlijk, maar dat is eigen aan de politiek. We worden in ieder geval minder vaak uitgelachen of genegeerd dan, zeg maar, tien jaar geleden, toen mij voorganger Dick de Vos soms echt werd aangevallen om zijn standpunten.”

Gedragsverandering

Nu we ons meer en meer bewust worden van onze omgang met onze omgeving, komt een moeilijke volgende stap in zicht: verandering van ons gedrag. Dat betekent keuzes maken: ga ik vliegen of met de trein, eet ik vlees of niet, koop ik plastic of neem ik mijn eigen verpakkingen mee. “Gedragsverandering is een moeilijk onderwerp, want je begeeft je op het terrein van de individuele vrijheid van mensen. En die vrijheid staat als een huis, die kan je niet beknotten en dat zou ik ook zeker niet willen. Wel vraag ik me af in hoeverre we ook echt vrij zijn. Kijk naar de economie, met zijn reclame en aanbiedingen. Zijn mensen echt vrij in hun keuzes van aankopen? Daar waar mensen bewust en met een eigen agenda verleid worden om bepaalde keuzes te maken, is wel wat te winnen met voorlichting en het bieden van alternatieven. Ik denk dat de overheid meer zou kunnen sturen, bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en niet vervuilers de hand boven het hoofd te houden. Ook die moeten zich verantwoordelijk gedragen en belasting betalen.”

Ook vervuilers moeten zich verantwoordelijk gedragen.

Vuurwerkvrij

Dan Leiden, de gemeente waar Stevenshage is gevestigd. De Partij voor de Dieren onderschrijft de mening dat opvang van zwerfdieren en gewonde in het wild levende dieren een overheidstaak is, en steunt het asiel in haar werk en daaromheen. Zo heeft de partij het voor elkaar gekregen dat transport van gewonde dieren door de dierenambulance sinds vorig jaar een structurele gemeentetaak is geworden, met bijbehorend budget. Daarnaast is de Partij voor de Dieren al jaren bezig met het uitbannen van siervuurwerk rondom Oud en Nieuw. Vuurwerk is schadelijk en angstaanjagend voor dieren, overigens ook voor sommige mensen, en er gebeuren te vaak ongelukken. Sinds een aantal jaar is het afschieten van vuurwerk in parken en rondom het asiel verboden, en langzaam maar zeker wordt dit gebied uitgebreid. Met dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod in de hele Leidse binnenstad (overigens niet alleen vanwege dieren, maar vanwege de veiligheid; vuurwerk combineert slecht met feestende mensen). Het doel is: “Leiden over drie jaar vuurwerkvrij”.

Lees hier de open brief van asielbeheerder Nicolette aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Toekan-toren

De Partij voor de Dieren heeft zich samen met het asiel en vele buurtbewoners actief tegen de bouw van de Toekan-toren verweerd. Deze toren was pal naast het asiel gepland, met alle risico’s op klachten van geluidsoverlast van dien. Nu de toren aan de overkant van een kruispunt zal worden gebouwd, blijft de Partij voor de Dieren toezien op goede voorlichting van nieuwe bewoners, met het doel problemen in de toekomst te voorkomen. Martine: ”Bij de voorbereidingen op de bouw van de toren is er veel mis gegaan in de communicatie tussen gemeente en bewoners. Ik woon in de wijk  en heb zelf gezien dat de gemeente de informatie-avond overliet aan de aannemer, die met weinig gevoel en aandacht reageerde op de zorgen van de bewoners. Dit had echt beter gekund, en gelukkig heeft de gemeente dat ook ingezien. Het zou mooi zijn als dat in de toekomst beter wordt aangepakt.”

Lees hier het nieuwsbericht over de woontoren die naast het asiel gepland was. Inmiddels is duidelijk dat er laagbouw woningen op die locatie zijn gepland. Stevenshage blijft hierover uiteraard in gesprek met de gemeente en de nieuwe projectontwikkelaar.

Medestander voor dierenbelangen

Stevenshage heeft in Martine en de fractie een warme medestander bij het behartigen van de dierenbelangen. Daartegenover is de partij blij met de duurzame inrichting van het asiel, met haar zonnepanelen en composteermachine, energiebesparende maatregelen en natuurvriendelijk bosbeheer. “In het asiel herkennen we een aantal van onze ideeën en dat maakt het voor ons een belangrijke plek om regelmatig te bezoeken en te steunen. We komen langs op de Open Asieldag, en ik loop zelf ieder jaar een collecterondje door de buurt, gezellig met de kinderen. Met de fractie hebben we twee jaar geleden een officieel werkbezoek aan het asiel gebracht, waar we hoorden over de laatste ontwikkelingen, de stand van zaken en waar het nog beter kan.

Lees hier meer over alle groene maatregelen bij Dierentehuis Stevenshage.
Lees en luister hier naar het verslag en interview van het werkbezoek van de PvdD aan Stevenshage.

Raadsleden Martine van Schaik (links) en Lianne Raat (rechts) van de Partij voor de Dieren in Leiden met Dierentehuis Stevenshage vrijwilligers Suzan en Eva op de Open Asieldag.
Raadsleden Martine van Schaik (links) en Lianne Raat (rechts) van de Partij voor de Dieren in Leiden met Dierentehuis Stevenshage vrijwilligers Suzan en Eva op de Open Asieldag.

Vlaamse reuzen

Of ik zelf dieren heb? Jazeker! Onze twee Vlaamse reuzen Gijs en Guusje. Ze komen niet uit het asiel, maar zijn wel door ons geadopteerd toen ze een huis zochten. Ze leven in onze tuin waar ze vrij kunnen rondrennen en gaten graven. Daar zijn ze gek op. Ze zijn zo groot dat de buurtkatten ze met rust laten, die kijken wel uit om ruzie met ze te krijgen, haha. Slim zijn ze ook, toen ze net bij ons kwamen wonen, hadden ze binnen no time een gaatje ontdekt in de afrastering. Zaten ze op hun dooie gemak bij de buren in de tuin te knabbelen.”

We zetten kleine stapjes, maar wel vooruit!

Tiny forests

Wat er in Leiden en in de nabije toekomst allemaal nog gaat spelen? “Als ik zie wat we allemaal hebben bereikt, ben ik tevreden. Er komen vier tiny forests in de stad, we hebben structureel geld zeker gesteld voor de dierenambulance. We hebben gezorgd voor diervriendelijke walkanten, zodat katten en andere dieren die in het water terecht komen er weer uit kunnen klimmen. Deze kleine stapjes helpen en we gaan er zeker mee door. De grotere dossiers vergen een langere adem en misschien meer compromis met andere partijen. Ik denk dan aan de aanleg van de Leidse Ring Noord – ik noem het een snelweg door de stad – en het beschermen van groen in de openbare ruimte. Die onderwerpen blijven om onze aandacht vragen.”

Partij voor de Dieren in Leiden

De Partij voor de Dieren zit met vier (van de 39) raadsleden in de Leidse gemeenteraad. Martine van Schaik is fractievoorzitter, Lianne Raat en Harbert van der Kaap zijn raadslid, en Erwin Zaat en Marijke van den Berge zijn duo-raadslid. Eva Boon is fractiemedewerker. Het werk van de fractie wordt ondersteund door een werkgroep die acties organiseert. Meer informatie: Partij voor de Dieren Leiden.

In december 2017 bracht de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren een werkbezoek aan Dierentehuis Stevenshage in Leiden.
In december 2017 bracht de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren een werkbezoek aan Dierentehuis Stevenshage in Leiden. Klik op de afbeelding voor een verslag en bijbehorend interview.

Laatste blog & nieuws

Nieuws
20 april 2024

Paasuitdaging levert ruim 5000 euro op!

Weet u het nog? In maart deden we mee met de Paaschallenge van Stichting Dierenlot, met een Dog Survival Run, de Paas Bake Sale, shoppen in ons tweedehands winkeltje…alles om geld op te halen voor de asieldieren. En dat is gelukt! Wij zijn alle gulle dierenvrienden zeer dankbaar!

Evenement
18 april 2024

Bied mee op echte kunst en steun de asieldieren!

Eenmaal, andermaal… Heeft u ooit een kunstveiling willen bijwonen? Dit is uw kans! Kom op vrijdagavond 3 mei naar de jaarlijkse Kunstveiling van de Leidse Kunsthistorische Vereniging. En wie een kunstwerk koopt, steunt de asieldieren!

Blog
6 april 2024

Dag omaatje…

“We hebben een mooie nalatenschap binnengekregen” meldt Nicolette verrast. Het blijkt van mevrouw M., een zeer dierbare klant die verschillende asielhondjes een liefdevol thuis heeft gegeven. Lees in dit blog het bijzondere verhaal van mevrouw M. en haar geliefde Max, Billy en Tommie.

© Copyright 2024 Dierentehuis Stevenshage Leiden | Website door Webmazing
Doneren