Professionele zorg voor dieren

De kwaliteit van de zorg voor de dieren die aan ons zijn toevertrouwd staat bij ons voorop. Of het nu gaat om zwerfdieren, dieren van wie om welke reden dan ook afstand is gedaan of dieren die als gast in ons pension verblijven. Daarnaast spannen wij ons in om in alle opzichten een professionele organisatie te zijn, waar we niet alleen dieren, maar ook mensen en onze omgeving goed behandelen.

Gediplomeerde dierverzorgers

Al onze vaste medewerkers zijn gediplomeerde dierverzorgers. Sommigen hebben een opleiding tot paraveterinair of veterinair natuurgeneeskundige afgerond, anderen zijn in het bezit van vakbekwaamheidsdiploma’s Honden- en Kattenbesluit, asiel- en pensionhouder of manager, bedrijfsleider en beheerder dierverzorging. Onze dierverzorgers volgen regelmatig bijscholingen en extra opleidingen op het gebied van dierengedragstherapie, dieren trainen en natuurgeneeskunde. Hiermee voldoen wij niet alleen aan de wettelijke eis tot vakbekwaamheid zoals vastgelegd in het Honden- en Kattenbesluit, maar breiden we onze professionele kennis en praktijkervaring en daarmee de kwaliteit van onze zorg voor de dieren steeds verder uit.

Medische zorg

De medische zorg voor onze dieren bewaken wij samen met de dierenartsen van Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve. Twee ochtenden per week is er een vaste dierenarts aanwezig voor routinematige controles. Maar ook daarbuiten staan de dierenartsen dag en nacht voor de asieldieren klaar. Operaties worden ingepland en uitgevoerd op de praktijk. De samenwerking tussen de asielmedewerkers en de dierenartsen is zeer intensief. Soms werken we ook samen met andere dierenklinieken in de omgeving, bijvoorbeeld bij specialistische behandelingen en gecompliceerde orthopedische operaties. Beslissingen over medische behandelingen worden zorgvuldig en voor elk dier apart genomen.

No kill shelter

Wellicht ten overvloede benadrukken we hier graag dat Stevenshage een no kill shelter is. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang in onze opvang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover.

Huisdierbijsluiter

Een dier adopteren doe je niet zomaar. We adviseren iedereen die overweegt een huisdier aan te schaffen eerst de huisdierenbijsluiter van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG, www.licg.nl) te lezen. Hierin staat betrouwbare en praktische informatie over verzorging, voeding, huisvesting, gezondheid, hantering en kosten. Wanneer u een dier bij ons adopteert, krijgt u ook een huisdierbijsluiter voor het betreffende dier mee. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om schriftelijke informatie mee te geven bij de verkoop van een huisdier.

Bedrijfshulpverlening

Alle vaste medewerkers van Dierentehuis Stevenshage zijn in het bezit van een actueel certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV). Wij besteden veel aandacht aan een veilige werkomgeving en hebben daartoe een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld volgens de eisen van de arbowet. De werkdagen zijn onderling zo ingedeeld, dat er altijd meerdere medewerkers aanwezig zijn die bij ongevallen en calamiteiten op de werkvloer adequaat kunnen ingrijpen. Zo waarborgen wij de veiligheid van de dieren en mensen bij Stevenshage.

Duurzaamheid

Met een flink gebouw, twee hondenbossen, een siertuin en een buitenterrein zijn wij onlosmakelijk verbonden met onze omgeving. En ook daar zorgen we zo goed mogelijk voor. Dat doen we met een groene bedrijfsvoering, energiezuinig gebouw, duurzame klimaatinstallatie, een biodivers hondenbos, een gifvrije siertuin en concrete plannen waarmee we ons buitenterrein ook in de toekomst klimaatbestendig houden. Lees meer over duurzaamheid en biodiversiteit bij Stevenshage.

© Copyright 2024 Dierentehuis Stevenshage Leiden | Website door Webmazing
Doneren