Nieuwbouw

Nieuwbouw

De oude huisvesting van Dierentehuis Stevenshage is in 2014 vervangen door een deels nieuw, deels gerenoveerd asielgebouw dat maximaal ondersteunend is aan onze doelstellingen op het gebied van dierenwelzijn. Er is een asielgebouw gerealiseerd dat de dagelijks door ons gehanteerde kernwaarden (Dier en Mensvriendelijkheid, Professionaliteit, Efficiëntie, Integriteit, Toewijding en Duurzaamheid) kracht bij zet. Nu biedt het asielgebouw zowel direct als in de toekomst voldoende ruimte aan de uitvoering van onze kerntaken. De kerntaken van het asiel zijn: de opvang van zwerf- en afstandsdieren van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, het dierenpension, educatie en voorlichting, sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden. Uitgangspunten van het gebouw zijn: ingetogen, doelmatig en representatief.

Wat is nieuwbouw?
Op dezelfde locatie als het oude pand is een deel, de linkervleugel, van het gebouw gerenoveerd. De centrale hal die als entree dient is ook gerenoveerd waarbij er een tweede verdieping gerealiseerd is. Een kleine uitbouw aan de linkervleugel voor de overige dieren en een extra gebouwtje voor de rechtervleugel, welke dient als opslagruimte en fietsenstalling, zijn geheel nieuw gebouwd. De rechtervleugel waar de hondenkennels zich bevinden is nog goed maar verdient nu extra aandacht evenals het hondenbos. Uiteraard voldoet de nieuwbouw aan het bestemmingsplan van de gemeente Leiden. Daarnaast is er aandacht voor afstemming van het pand en het bos op de locatie.

Waarom nieuwbouw?
Het oude gebouw was verouderd, had achterstallig onderhoud, te weinig capaciteit en voldeed niet aan de wetgeving.

Wanneer heeft de nieuwbouw plaatsgevonden?
De verhuizing van de dieren en het kantoor naar de tijdelijke huisvesting vond eind december 2013 plaats. Begin januari 2014 is de sloop gestart waarna de nieuwbouw volgde. De oplevering was in augustus 2014. Tijdens de bouwperiode werden de activiteiten voortgezet in het oude pand en/of in tijdelijke huisvesting op dezelfde locatie. Het asiel en pension waren gewoon open en bereikbaar.

Hoeveel heeft het gekost?
De verwachte projectkosten, nieuwbouw en renovatie bedroeg € 1.000.000 welke gefinancierd zijn uit eigen middelen. Wij hebben ruim 10 jaar gespaard voor de nieuwbouw. Het spaargeld bestaat uit donaties, legaten en erfenissen. Nog te realiseren middelen ten behoeve van de inventaris bedroeg € 100.000. Voor dit laatste stukje financiën heeft Stevenshage een beroep gedaan op fondsen en bedrijven en particulieren uit de regio.