Nazorgformulier

Nazorgformulier

Nadat een asieldier geplaatst is, nemen we contact op met de nieuwe eigenaar om te kijken hoe het gaat. Als een fysiek bezoek aan de nieuwe eigenaar niet mogelijk is, dan kan de nazorger de nieuwe eigenaar verzoeken zelf het onderstaande nazorgformulier in te vullen. Het formulier kan ook gebruikt worden door nazorgers zelf om rapport uit te brengen van hun bezoek aan of contact met de nieuwe eigenaar. Bij meerdere dieren die tegelijk geplaatst zijn is het voldoende om één formulier in te vullen.


Door dit formulier te verzenden geef ik Dierentehuis Stevenshage toestemming om mijn gegevens vast te leggen conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze afgegeven zijn. Lees hier onze privacyverklaring.