Draag ook uw steentje bij!

Draag ook uw steentje bij!

21 september 2013

Na bijna 20 jaar is dan zover!

Het asielgebouw aan de Kenauweg 1 in Leiden wordt grondig verbouwd en uitgebreid. De planning is om te starten in november zodat we in mei 2014 kunnen verhuizen naar ons nieuwe onderkomen. He benodigde bedrag voor de verbouwing heeft de stichting al bij elkaar gespaard.

Voor de inrichting en inventaris moet er nog een bedrag van ongeveer € 100.000,- worden ingezameld. Hiervoor zijn we een sponsoractie gestart. Bij een donatie van € 200,- of meer wordt er een blijvende herinnering aan uw bijdrage geplaatst in het nieuwe gebouw. Maar uiteraard is elke bijdrage zeer welkom! U kunt uw donatie overmaken naar 14650 t.n.v. St Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden onder vermelding van ‘Draag ook uw steentje bij’.