Word donateur van Dierentehuis Stevenshage

Word donateur van Dierentehuis Stevenshage

Dierentehuis Stevenshage heeft de ANBI-status. Hierdoor kunt u uw gift aan de asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting.