Donaties

Wilt u het asiel en de dieren steunen? Heel graag! Want zoals u begrijpt kost het verzorgen en herplaatsen van de dieren die wij opvangen veel geld. De gemeenten dragen hun steentje bij in de vorm van een vergoeding voor de eerste 14 dagen van het verblijf van een zwerfdier. Na die 14 dagen wordt het asiel eigenaar van de zwerfdieren en neemt de kosten van de verdere verzorging op zich.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Er zijn verschillende manieren waarop u het asiel kunt steunen.

  • U doet een eenmalige donatie.
  • U wordt donateur en geeft jaarlijks een donatie. Bij een donatie van € 15,00 per jaar krijgt u 4 keer het asielblad Beestenbende thuisgestuurd.
  • U adopteert een hok of sponsorbordje. Er wordt dan een bordje met tekst naar keuze geplaatst op het hok of aan de wand van het asiel (bij een sponsorbordje is het ook mogelijk een foto te plaatsen). Adoptie kattenhok/sponsorbordje € 50,00, een halve hondenkennel  € 60,00, heel hondenkennel € 120,00. Uiteraard krijgt u ook 4 keer per jaar asielblad Beestenbende thuisgestuurd.
  • U doet een periodieke schenking. U verbindt zich dan om jaarlijkse, gedurende 5 jaar, minstens € 100,00 te schenken. De helft van uw gift is aftrekbaar van de belasting. Hiervoor is een akte van een notaris nodig, de kosten hiervan neemt Stevenshage op zich.
  • U neemt Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Het is belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.

ING bank 14650 t.n.v. St. Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden

Speciale sponsoractie: Draag ook uw steentje bij!

Na bijna 20 jaar is het dan zover!
Het asielgebouw aan de Kenauweg 1 in Leiden wordt grondig verbouwd en uitgebreid. De planning is om te starten in oktober 2013 zodat we in mei 2014 kunnen verhuizen naar ons nieuwe onderkomen. He benodigde bedrag voor de verbouwing heeft de stichting al bij elkaar gespaard.

Voor de inrichting en inventaris moet er nog een bedrag van ongeveer € 100.000,- worden ingezameld. Hiervoor zijn we een sponsoractie gestart. Bij een donatie van € 200,- of meer wordt er een blijvende herinnering aan uw bijdrage geplaatst in het nieuwe gebouw. Maar uiteraard is elke bijdrage zeer welkom!
U kunt uw donatie overmaken naar NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. St Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden onder vermelding van ‘Draag ook uw steentje bij’.